آجیل عید نوروز

آجیل عید نوروز یکی از اجزاء اصلی دید و بازدیدهای ایام نوروز است و یکی از رسوم دیرین ایرانیان در این ایام، پذیرایی از مهمانان با آجیل و شیرینی صورت می پذیرد که دارای خواص تغذیه ای بسیار زیادی بوده و مصرف صحیح و به اندازه آن می‌تواند به عنوان یک منبع سلامتی حساب آید. شما می توانید این آجیل ها را با سلیقه و علایق خود جداگانه تهیه و سپس . . .